Членовете могат да бъдат физически и юридически лица, които приемат да следват целите и намеренията на организацията.

За да се присъедините, моля попълнете настоящия формуляр на „Общество за управление на стреса“ и проверете дали отговаряте на условията за членство.