Член на УС, основател на Общество за управление на стреса