Пълното индивидуално членство

облагодетелства  професионалисти и практикуващи в сферата на услугите , способни да демонстрират непрекъснато професионално развитие в сферата на управление на стреса, което надхвърля първоначалната им квалификация.

Придобивки при пълно членство:

 • Възможност да се представяте като акредитиран член на Българското общество за управление на стреса и да получите сертификат за членство
 • Възможност да представяте два пъти годишно Вашите продукти и услуги на регулярните сбирки
 • Възможност да използвате нашето лого във Ваши рекламни материали или уебсайт
 • Принос към статии в нашия уебсайт или информационен бюлетин
 • Възможност Ваша снимка и профил да се публикуват на нашия сайт
 • Получаване на препращания от нашия сайт и информационен бюлетин
 • Използване на обозначението АЧБОУС (Акредитиран член на българското общество за управление на стреса)
 • Право за участие в събития и ретрийти свързани с квалификацията
 • Членовете ще имат възможност да популяризират услугите си на нашите профили в социалните мрежи – Linkedin, Instagram, Facebook до 2 пъти на месец
 • Организираме редовни събития, на които ще можете да присъствате с 50% отстъпка от входната такса

От вас очакваме:

 • поне веднъж месечно, да посещавате нашите събития
 • да съдействате за материали в зоната за публикуване на новини по всички теми, свързани със стреса и благополучието, напътствия и изследвания от правителствени източници и други организации. 

За да отговаряте на условията за пълно членство, е необходимо:

 • Да имате поне 2 години професионален опит в релевантна сфера (изискваме доказателства за висока квалификация и професионален опит)
 • Да осигурите копие от диплома и всички релевантни сертификати(например квалификации от курсове за стрес/благополучие, организирани от признати институции/училища/университети/треньори. Изисква се документ за завършване на курс или копие от публикуван труд, който демонстрира детайли познания в теорията и практиката на управление на стреса)
 • Да осигурите две препоръки—като едната препоръка е необходимо да бъде от клиент, с който сте работили

Бележка Ако не отговаряте на условията ни за пълно членство, моля запознайте се с останалите ни степени на членство

Подновяване Разполагаме с бонус системи при подновяване на членство, моля свържете се с нас за подробности.


Ако е необходима допълнителна информация или бихте искали да кандидатствате за членство, свържете се с нас, за да получите формуляр или да го изтеглите ТУК