Видовете членство в „Общество за управление на стреса“ за физически лица могат да бъдат:

Асоциирани членове физически лица (ползватели на услуги)

От асоциирано членство може да се възползва всеки, който е ангажиран с темата за управление на стреса, но не отговаря на критериите за пълно членство или би желал да отложи включването си като пълноправен член в настоящия момент.

Пълно индивидуално членство (за професионалисти в сферата на услугите)

облагодетелства  професионалисти и практикуващи в сферата на услугите , способни да демонстрират непрекъснато професионално развитие в сферата на управление на стреса, което надхвърля първоначалната им квалификация.

Консултанти здраве и красота членство (за търговски представители)

облагодетелства  професионалисти и практикуващи в сферата на търговията, представящи продуктите на иновативни производители и брандове.