Кои сме ние

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕ  Соменсо е неправителствена организация в обществена полза изцяло посветена на проблемите на стреса и тяхното отражение във всекидневния ни живот.

Предмет на дейност:

Центърът осъществява следния предмет на дейност: Консултативна психотерапия; Създаване на индивидуални програми за управление на стреса – баланс работа личен живот – синдром на професионалното прегаряне и професионалната скука (burn-out, bore-out);  Изграждане на социални умения – лидерство, управление на гнева, самоувереност и асертивност, и комуникационни умения – подготовка за интервю, говорене пред публика; Коучинг за повишаване на самоуважението и доверието; Бизнес обучения, обучения за успешни продажби, професионално ориентиране. Програми за анализ на личността.

Управител: Силвия Куманова

Управителен съвет: Силвия Куманова, Анелия Йотова, Здравка Гръкова, Борислав Карамихайлов

 

Нашите ценности: Професионализъм и доволни клиенти

Нашата визия

1) Да спомага насърчаването на политики, ориентирани към намаляване на стреса и предотвратяване на синдрома на професионалното прегаряне.

2) Да съдейства на организации при имплементирането на политики целящи повишаване на духовното благосъстояние на служители и клиенти.

3) Да допринася за по-безопасна интернет среда, чрез въвеждането на процедури за анализ на личността и обучения по кибер сигурност.

4) да пропагандира, популяризира и организира обучения, свързани с личностното развитие и положителния подход към живота;

5) да съдейства на компании да достигнат нови нива на ефективност;

4) да осигурява поведенческо здраве в условията на информационна пренаситеност;

5) да насърчава благосъстоянието на индивида, чрез преодоляване на стреса и чувството за вина;

6) да работи и съдейства за намиране на решения за преодоляване на предизвикателствата на живота и повишаване на качеството на живот

Формулата за успех

ВАШЕТО ДОВЕРИЕ = НАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ .

Търсене и действие към откриване на отговорите на вътрешните питания.

 • Какво направих?
 • Какво друго бих могъл да направя?
 • За какво няма да имам време?
 • Какъв е смисълът на живота?
 • Каква е моята съдба?
 • Каква е личността вътре в мен?
 • Какво потиска моето развитие?
 • Какво ме плаши?
 • Защо се предавам и отклонявам от пътят си?
 • На какво да се съсредоточа?
 • От какво или от кого е дошло време да се откажа?
 • За какво ми е дадена волята?
 • В какво мога да постигна максималното?
 • Какво е щастието за мен?
 • Каква е мисията ми?

Нашите цели

 • Да спомагме насърчаването на политики, ориентирани към намаляване на стреса и предотвратяване на синдрома на професионалното прегаряне.
 • Да съдействме на организации при имплементирането на политики целящи повишаване на духовното благосъстояние на служители и клиенти.
 • Да допринасяме за по-безопасна интернет среда, чрез въвеждането на процедури за анализ на личността и обучения по кибер сигурност.
 • Да пропагандираме, популяризираме и организираме обучения, свързани с личностното развитие и положителния подход към живота;
 • Да съдействаме на компании да достигнат нови нива на ефективност;
 • Да осигуряваме поведенческо здраве в условията на информационна пренаситеност;
 • Да насърчаваме благосъстоянието на индивида, чрез преодоляване на стреса и чувството за вина;
 • Да работим и съдействаме за намиране на решения за преодоляване на предизвикателствата на живота и повишаване на качеството на живот

Към устав на центъра