Членство за образователни институции е налично за университети, училища и детски градини,

които отговарят на следните критерии:

 • Образователни институции, за които с управлението на стреса и благополучието на обучаващите се и персонала е съществена част от програмата им.
 • Доказателство са различните инициативи на институцията и наличието на ресурс за ментална и здравна подкрепа.
 • За да могат служителите (до 3-ма безплатно) да бъдат включени като пълноправни индивидуални членове е необходимо доказателство на уменията и квалификациите им.
 • От всеки член на организацията ще се изисква да попълни формуляр за кандидатстване и да  предостави квалификационни сертификати, на базата на които да установим кои служители можем да включим. От самата институция ще поискаме списък с проведени инициативи в областта, както и доказателство за наличието на ресурс за ментална и здравна подкрепа.

Ако не отговаряте на тези условия, моля запознайте се с условията за индивидуално членство.


Придобивките за образователните институции с членство са:

 • Възможност да представяте организацията си като член на Българско общество за управление на стреса
 • Възможност Вашите служители да се представят като членове на Българското общество за управление на стреса Възможност да използвате нашето лого във Ваши рекламни материали или уебсайт
 • Възможност да използвате нашето лого във Ваши рекламни материали или уебсайт
 • Възможност организацията или индивидуални членове да допринасят с релевантни статии или факти за нашия уебсайт или информационен бюлетин
 • Профил и снимка на компанията ще бъдат публикувани на нашия уебсайт
 • До 3 профила на индивидуални служители или мениджъри ще бъдат публикувани на нашия уебсайт в база данни с възможност за търсене ( само за индивидуални членове на организация член)
 • Получаване на препращания от нашия сайт и информационен бюлетин
 • Използване на обозначението ЧБОУС (Член на Българско общество за управление на стреса)
 • Членовете ще имат възможност да популяризират услугите си на нашите профили в социалните мрежи – Linkedin, Instagram, Facebook – до 2 пъти на месец
 • Възможност чрез нас да популяризирате своите ценности, проучвания, изследвания, събития и статии
 • Право за участие в събития и ретрийти с продукти
 • Организираме регулярни събития, на които ще може един служител да присъство безплатно, а втори на  50% отстъпка от входната такса

От вас очакваме:

 • поне веднъж месечно, да посещавате нашите събития
 • да съдействате за материали в зоната за публикуване на новини по всички теми, свързани със стреса и благополучието, напътствия и изследвания от правителствени източници и други организации. 

За да отговаряте на условията за пълно членство, е необходимо:

 • Да представите пълна информация за  различните инициативи на институцията и наличието на ресурс за ментална и здравна подкрепа (изискваме доказателства за високо качество и безвредност)
 • Да осигурите две препоръки—като едната препоръка е необходимо да бъде от родител

Подновяване Разполагаме с бонус системи при подновяване на членство, моля свържете се с нас за подробности.

Ако е необходима допълнителна информация или бихте искали да кандидатствате за членство, свържете се с нас, за да получите формуляр или го изтеглете от тук:


Организационно членство и какво може да означава това за Вашите служители

Включването като организационен член ще даде възможност наличието на допълнителни индивидуални профили освен профила на компанията на нашия сайт, при условие, че те отговарят на зададените условия (До 3 са безплатни – моля, свържете се с нас, яко искате да заявите допълнителни индивидуални профили на нашия уебсайт)

Индивидуален служител може да е присъединен като пълноправен член в рамките на организационното членство, при условие, че разполага с над 3 години професионален опит както и квалификационни сертификати. Ако не са изпълнени условията за пълно членство, моля да се запознаете с по-ниските степени на членство.

 •  В рамките на организационното членство асоциирано членство е достъпно за всеки, които е ангажиран в темата за управление на стреса и не отговаря на условията за пълно членство или на този етап иска да отложи включването си като пълноправен член. Изискват се две препоръки.

 

 • Предлагаме също и студентско членство в рамките на организационното членство. То е достъпно за всеки студент,  на всяка възраст в процес на придобиване на квалификация (академична или професионална), която се отнася до темата за управление на стреса или в която тя е част от учебния материал. Това би било подходящо за всички стажанти или друг обучаващ се персонал във Вашата организация. Необходимо е ежегодно осигуряване на удостоверение за студентски статут и една препоръка.