Членство за компании производители на лекарства и добавки

е налично за организации, които отговарят на следните критерии:

 • Организации, които произвеждат лекарства и/или хранителнни добавки за преодоляване на симптомите на стреса и които притежават сертификати за качество на предлаганите от тях продукти.
 • За да могат служителите (до 3-ма безплатно) да бъдат включени като пълноправни индивидуални членове е необходимо доказателство на уменията и квалификациите им.
 • Организацията е регистрирана/основана в срок от минимум две години

От всеки член на организацията ще се изисква да попълни формуляр за кандидатстване и да  предостави квалификационни сертификати (или референции от фирмата производител за уменията на кавдидата), на базата на които да установим кои служители можем да включим. Ако не отговаряте на тези условия, моля запознайте се с условията за индивидуално членство.


Придобивките за организационно членство са:

 • Възможност да представяте организацията си като член на Българско общество за управление на стреса
 • Възможност Вашите служители да се представят като членове на Българското общество за управление на стреса
 • Възможност да използвате нашето лого във Ваши рекламни материали или уебсайт
 • Възможност организацията или индивидуални членове да допринасят с релевантни статии или факти за нашия уебсайт или информационен бюлетин
 • Профил и снимка на компанията ще бъдат публикувани на нашия уебсайт
 • До 3 профила на индивидуални служители или мениджъри ще бъдат публикувани на нашия уебсайт в база данни с възможност за търсене ( само за индивидуални членове на организация член)
 • Получаване на препращания от нашия сайт и информационен бюлетин
 • Използване на обозначението ЧБОУС (Член на Българско общество за управление на стреса)
 • Членовете ще имат възможност да популяризирате услугите си на нашите профили в социалните мрежи – Linkedin, Instagram, Facebook
 • Присъствие на събитията за членове
 • Членовете ще имат възможността да се присъединят като доброволци на изложения, където ще имат възможност да популяризирате своите продукти
 • Възможност чрез нас да популяризирате свои продукти,проучвания, изследвания, събития и статии

Ексклузивни предложения

В рамките на годината организираме няколко корпоративни, както и многобройни публични събития, уъркшопи и форуми. Като дискутираме и повишаваме вниманието към благополучието на работното място в частност, се уверяваме, че всяко проведено събитие адресира проблемите, свързани със стреса и усложненията, които възникват вследствие от него.  Също така подчертаваме действията, които могат да се предприемат, за да се предотврати стреса.

 • Приоритетна резервация за всички събития
 • Всички членове на организацията могат да се възползват от специални оферти

От вас очакваме:

 • поне веднъж месечно, да посещавате нашите събития
 • да съдействате за материали в зоната за публикуване на новини по всички теми, свързани със стреса и благополучието, напътствия и изследвания от правителствени източници и други организации. 

За да отговаряте на условията за пълно членство, е необходимо:

 • Да представите пълна информация за предоставяните от вас продукти (изискваме доказателства за високо качество и безвредност)
 • Да осигурите копие от продуктови сертификати (сертификат за качество)
 • Да осигурите две препоръки—като едната препоръка е необходимо да бъде от клиент

Организационно членство и какво може да означава това за Вашите служители

Включването като организационен член ще даде възможност наличието на допълнителни индивидуални профили освен профила на компанията на нашия сайт, при условие, че те отговарят на зададените условия (До 3 са безплатни – моля, свържете се с нас, яко искате да заявите допълнителни индивидуални профили на нашия уебсайт)

Индивидуален служител може да е присъединен като пълноправен член в рамките на организационното членство, при условие, че разполага с над 3 години професионален опит както и квалификационни сертификати. Ако не са изпълнени условията за пълно членство, моля да се запознаете с по-ниските степени на членство.

 •  В рамките на организационното членство асоциирано членство е достъпно за всеки, които е ангажиран в темата за управление на стреса и не отговаря на условията за пълно членство или на този етап иска да отложи включването си като пълноправен член. Изискват се две препоръки.

 

 • Предлагаме също и студентско членство в рамките на организационното членство. То е достъпно за всеки студент,  на всяка възраст в процес на придобиване на квалификация (академична или професионална), която се отнася до темата за управление на стреса или в която тя е част от учебния материал. Това би било подходящо за всички стажанти или друг обучаващ се персонал във Вашата организация. Необходимо е ежегодно осигуряване на удостоверение за студентски статут и една препоръка.

Управителят/Мениджърът на организацията е необходимо да попълни настоящия формуляр за кандидатстване и да ни го изпрати за обработка. Моля да го изтеглите от ТУК.