Видовете членство в „Общество за управление на стреса“ за юридически лица могат да бъдат:

Членство за компании производители на лекарства и добавки

е налично за организации, които отговарят на следните критерии:

  • Организации, които произвеждат лекарства и/или хранителнни добавки за преодоляване на симптомите на стреса и които притежават сертификати за качество на предлаганите от тях продукти.
  • За да могат служителите (до 3-ма безплатно) да бъдат включени като пълноправни индивидуални членове е необходимо доказателство на уменията и квалификациите им.
  • Организацията е регистрирана/основана в срок от минимум две години

Корпоративно членство

Този вариант на членство дава възможност  различните инициативи на Вашата организация, свързани с благополучието на Вашите служители да бъдат разпознати и възприети от Обществото за управление на стреса.

Членство за образователни институции 

е налично за университети, училища и детски градини,

които отговарят на следните критерии:

  • Образователни институции, за които с управлението на стреса и благополучието на обучаващите се и персонала е съществена част от програмата им.
  • Доказателство са различните инициативи на институцията и наличието на ресурс за ментална и здравна подкрепа.
  • За да могат служителите (до 3-ма безплатно) да бъдат включени като пълноправни индивидуални членове е необходимо доказателство на уменията и квалификациите им.
  • От всеки член на организацията ще се изисква да попълни формуляр за кандидатстване и да  предостави квалификационни сертификати, на базата на които да установим кои служители можем да включим. От самата институция ще поискаме списък с проведени инициативи в областта, както и доказателство за наличието на ресурс за ментална и здравна подкрепа.