Като неправителствена организация, в обществена полза ние покриваме нашите разходи от членски внос и спонсорство.

Ще се радваме да ни подкрепите:

IBAN: BG08UBBS80021079353840, BIC: UBBSBGSF, НПО Център за социално здраве Соменсо, Основание: дарение