Председател на УС на Център за социално здраве Соменсо и учредител на Общество за управление на стреса.