Силвия Куманова

Председател на УС на Център за социално здраве Соменсо и учредител на Общество за управление на стреса.

 

Анелия Йотова

Член на УС, основател на Общество за управление на стреса

Здравка Гъркова

Член на УС, основател на Общество за управление на стреса

Борислав Карамихайлов

Член на УС